Αρχική   Εταιρεία   Επικοινωνία
Επιλογή γλώσσας: English
Email: Κωδικός:
Λαχνοί που χτυπάω:
Αρ. Λαχνού Τιμή Ακυρώνω
Όχι λαχνοί ακόμα.
Καλάθι:
Προϊόν Τιμή
Δεν υπάρχουν προϊόντα ακόμα.
Βήματα Ανόδου Χτυπημάτων

Τα βήματα ανόδου των χτυπημάτων είναι τα εξής:
α)      1 -     20€  +     1€
β)     20 -     50€  +     2€
γ)     50 -    100€  +     5€
δ)    100 -    200€  +    10€
ε)    200 -    500€  +    20€
στ)   500 -  1.000€  +    50€
ζ)  1.000 -  2.000€  +   100€
η)  2.000 -  5.000€  +   200€
θ)  5.000 - 10.000€  +   500€
ι) 10.000 - 20.000€  + 1.000€
ια)20.000 - 50.000€  + 2.000€
ιβ)50.000 and over   + 5.000€

Στις ίσες τιμές το μεγαλύτερο βήμα ισχύει (20€ + 2€, 50€ + 5€ etc)

Vlastos auctions
40, Vas. Georgiou street | 15233, Halandri
Phone +30.210.68.34.749 , +30.215.540.16.55 | FAX +30.213.0.116.116 | E-Mail info@vlastos.com